Protokół z I Zebrania Kolegium Sędziów KPZSzach kadencji 2016-2020 Solec Kujawski, 11.06.2016

Bydgoszcz, 20.06.2016 r. 

Protokół z I Zebrania Kolegium Sędziów KPZSzach kadencji 2016-2020
Solec Kujawski, 11.06.2016 r.

Zebranie odbyło się podczas Mistrzostw Województwa Juniorów do 9, 11 i 13 lat.

Obecni byli: Mariusz Stoppel, Janusz Augustowski i Andrzej Karpiński.
W kontakcie telefonicznym z zebranymi pozostawała Maria Michalska.
Kolegium poruszyło na spotkaniu następujące kwestie: 

 1. Rolę Kolegium Sędziów w strukturze KPZSzach.
 2. Podział obowiązków i odpowiedzialności w pracy w Kolegium.
 3. Priorytety w działalności Kolegium:
  -stworzenie bazy sędziów KPZSzach,
  -badanie aktywności arbitrów szachowych w regionie.
 4. Ustalenie preliminarza finansowego na najbliższe miesiące działalności.
 5. Organizację kursu na kategorie okręgowe.
 6. Ocenę pracy sędziów- hospitacje wybranych zawodów regionalnych.
 7. Reprezentowanie Kolegium w ogólnopolskich konferencjach sędziowskich, współpraca z PZSzach.

Kolegium stwierdziło, że organizatorzy Mistrzostw Województwa  lub turniejów podlegających ocenie rankingowej Fide są zobowiazani do poinformowania Przewodniczącego Kolegium Sędziów o w/w zawodach i przesłanie na jego adres emailowy komunikatu bądź regulaminu zawodów. Kolegium stwierdza, że zawody rangi mistrzostw regionu powinni sędziować tylko arbitrzy z naszego województwa. Stworzenia bazy danych sędziów podjął się Mariusz Stoppel, a badania aktywności Janusz Augustowski, który określi zasady oraz poprawadzi badania za rok 2016.

Sędziowie, którzy chcą prowadzić zawody, muszą wyrazić zgodę na publikację w internecie swojego numeru telefonu i adres email.

Preliminarz finansowy przygotowała Maria Michalska i po dyskusji kształtuje się on następująco:

 1. dofinansowanie udziału 1 sędziego w Centralnym Kursie Sędziowskim -500 zł
 2. dofinansowanie udziału 2 sędziów w Ogólnopolskiej Konferencji Sędziowskiej-600 zł
 3. organizacja Wojewódzkiej Konferencji Sędziowskiej-80 zł
  Kurs sędziowski (okręgowy) powinien być sfinansowany z wpłat uczestników (stąd zakładana minimalna frekwencja - 8 osób).
 4. nagrody dla 3 najaktywniejszych sędziów w danym roku- 120 zł

Kolegium zwraca się do Zarządu KPZSzach o wyrażenie zgody na takie finansowanie.

Kurs na kategorie okręgowe postanowiono zorganizować pod koniec 2016 roku. Uczestnicy zebrania przejawiają nadzieję, że Zarząd KPZSzach unormuje relacje z Kolegium Sędziów i od najbliższych zawodów rangi wojewódzkiej będzie konsultował z Kolegium nominacje sędziowskie.

Protokółował: Mariusz Stoppel

(Przewodniczący Kolegium Sędziów KPZSzach)

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.