Powiadomienie Komisji Dyscyplinarnej KPZSzach

  • Drukuj

POWIADOMIENIE

Na podstawie § 3 i 11 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego oraz § 27 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, pragnę poinformować, iż Komisja Dyscyplinarna KPZSzach wszczyna postępowanie dyscyplinarne wobec Przemysława Szmidta. Obrady Komisji w przedmiotowej sprawie odbędą się w dniu 20 czerwca 2012 r. o godzinie 18.00 w sali klubowej Nakielskiego Ośrodka Kultury (I piętro) przy ul. Mickiewicza 3 w Nakle nad Notecią.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2012 r. do Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej KPZSzach wpłynął wniosek (wraz z załącznikami) pana Roberta Młotkowskiego, dotyczący ukarania Przemysława Szmidta za jego zachowanie podczas zorganizowanych w dniu 10 czerwca 2012 r. przez MOS Żnin Mistrzostwach Województwa Juniorów.

W związku z powyższym mając na uwadze uprawnienia i obowiązki statutowe władz Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego oraz zebrany w sprawie materiał, postanowiono o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec wymienionego powyżej Przemysława Szmidta.
Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z § 11 pkt. 2 oraz pkt. 6 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Szachowego, stronom przysługuje prawo uczestniczenia w obradach Komisji Dyscyplinarnej oraz składania wyjaśnień.

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej
Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego

Jarosław Wiśniewski