Protokół z IV zebrania Zarządu KPZSzach Występ 08 II 2017

1. Przywitanie przybyłych gości. Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski powitał przybyłych członków Zarządu: Karola Jarocha, Andrzeja Leśniaka, Janusza Augustowskiego i Piotra Szybowicza. W zebraniu nie wziął udziału Andrzej Harasimowicz (o czym poinformował mailowo) oraz Przewodniczący Kolegium Sędziów KPZSZach – z przyczyn nieznanych (był informowany o zebraniu mailowo). Zatem w dalszym przebiegu obrad, opisywane „stanowisko Zarządu KPZSzach”, określa jedynie pogląd osób biorących czynny udział w zebraniu.

2. Wybór protokolanta zebrania. Na protokolanta zebrania wybrano jednogłośnie Piotra Szybowicza, który wyraził zgodę na zapisywanie obraz Zarządu KPZSzach.

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzednich obrad zarządu. Piotr Szybowicz odczytał protokół z poprzedniego zebrania zarządu, które odbyło się 28 VIII 2016 roku w Występie, ponieważ inne próby zwołania we wcześniejszym terminie z różnych przyczyn (najczęściej osobistych, części członków Zarządu) nie doszły do skutku. Przeprowadzono jednak kilka głosowań elektronicznych. Protokół został zatwierdzony przez członków zebrania. Niemniej jednak Prezes Jarosław Wiśniewski, zobligował członków Zarządu do bardziej sumiennego planowania czasu na zwoływane posiedzenia władz związkowych.

4. Omówienie organizacji i przebiegu makroregionów w Fojutowie. Omówienia organizacji i przebiegu półfinału Mistrzostw Polski juniorów w Fojutowie dokonał Andrzej Leśniak. Piotr Szybowicz przedstawił analizę sportową turnieju, która zostanie umieszczona na stronie KPZSzach. W kilku słowach jednak podsumowania dokonał Prezes Jarosław Wiśniewski, który pochwalił Andrzeja Leśniaka za bardzo dobrze zorganizowane zawody, a w szczególności za warunki pobytowe i nie najwyższe koszty pobytu. Kulała jednak frekwencja, szczególnie zawodników z Województwa Pomorskiego.

5. Omówienie bieżących spraw związkowych, związanych ze startem i przebiegiem rozgrywek ligowych sezonu 2016/2017 (w tym określenie nagród finansowych za najlepsze wyniki rankingowe). Drużynowe Mistrzostwa Regionu KPZSzach – III, IV, V liga szachowa znajdują się na półmetku. Zarząd KPZSzach ustalił nagrody finansowe za najlepsze wyniki rankingowe. I miejsce 400, II miejsce 300, III miejsce 200, IV miejsce 100. Szczegółowe zasady towarzyszące przydzieleniu tych nagród opisze w komunikacie sędzia główny rozgrywek ligowych. Do Zarządu nie wpłynęły do tej pory jakiekolwiek skargi, natomiast postanowiono zobligować sędziego głównego do częstszej publikacji komunikatów z rozgrywek.

6. Omówienie kalendarza imprez szachowych na rok 2017. Piotr Szybowicz przedstawił kalendarz imprez szachowych na rok 2017. W kalendarzu zawarto oficjalne imprezy mistrzowskie KPZSzach oraz inne okazjonalne turnieje rozgrywane na terenie województwa kujawsko – pomorskiego. Kalendarz zostanie opublikowany na stronie KPZSzach i na bieżąco aktualizowany o imprezy zgłaszane przez działaczy. Częścią integralną kalendarza jest wybór daty Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów KPZSZach, które odbędzie się w dniu 02 kwietnia 2017 roku.

7. Omówienie przebiegu 70 Mistrzostw Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Szachach w Nakle.

1) Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski omówił rozpoczęte 6 lutego 2017 roku - 70 Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Klasycznych, które odbywają się w Nakle. Relacja opisujące to zdarzenie pojawia się na bieżąco w lokalnych mediach i portalach internetowych. Zawierają one również obszerne fotogalerie, mające na celu promocję mistrzostw. Do Nakielskiego Ośrodka Kultury przy ul. Mickiewicza 3, przyjechali zawodnicy m.in. z Bydgoszczy, Włocławka, Gniezna, Szubina, Jaworzna, Torunia, Świecia, Giżycka, Inowrocławia, Katowic, Mroczy i oczywiście z Nakła nad Notecią. Turniej został otwarty przez Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego i jednocześnie sędziego głównego i kierownika zawodów – Jarosława Wiśniewskiego, któremu asystuje mrotecki arbiter Mirosław Kozielski. Wśród zaproszonych gości do NOK-u przyjechał Poseł na Sejm RP – Łukasz Schreiber, który również w kilku zdaniach i anegdotach zainteresował zebrane grono. Gości również powitał dyrektor Nakielskiego Ośrodka Kultury – Michał Dubkowski, który otrzymał z rąk prezesa KPZSzach brązową odznakę Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, za swój kilkuletni wkład w promowanie i wspieranie królewskiej gry. Uroczysty charakter tych jubileuszowych mistrzostw stworzył również podstawy do wręczenie okolicznościowych statuetek byłym prezesom KPZSzach. Niestety panująca epidemia grypy oraz inne sprawy osobiste sprawiły, że do Nakła przybył jedynie jeden z nich, za to prezes I kadencji Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego – Ulrich Jahr. Wyraźnie wzruszony, również podzielił się swoimi spostrzeżeniami i życzył zawodnikom udanych i owocnych partii. Frekwencja 70 Otwartych Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach, mogłaby mieś niestety dużo wyższa. Zwykle zawody te rozgrywane są latem, a w tym roku – eksperymentalnie, postawiono na termin feryjny.

2) Członkowie Zarządu KPZSZach zgodnie podjęli problem, że czołowe liczebnie kluby w województwie niestety od pewnego czasu nie przysyłają rokrocznie zawodników na tego typu turnieje. Nie jest konieczne, wyszczególnianie konkretnych z nich, ponieważ wystarczy przejrzeć listy startowe chociażby z ostatnich 4 lat (Inowrocław, Świecie, Nakło n. Not.), aby dokonać stosownej oceny aktywności klubowej w tego typu mistrzostwach.  Rozważano przyczyny tego stanu rzeczy, takie jak np. termin, wysokość nagród, dojazd, baza noclegowa, koszty. Wydawać by się mogło, że w Nakle n. Not. Spełniono wszelkie niezbędne kryteria, jednak frekwencja niestety ponownie nie zachwyciła. Wysokość wpisowego do mistrzostw województwa nie przekracza stawek obowiązujących w innych województwach. Należy podkreślić, że większość środków z wpisowego przeznaczane jest na fundusz nagród finansowych oraz koszty organizacyjne i klasyfikacyjno – rankingowe. Ponad to organizatorzy w ramach rekompensaty najczęściej zapewniają pokaźną pulę nagród rzeczowych przyznawanych praktycznie wszystkim uczestnikom takich zawodów. Piotr Szybowicz przeprowadził własne rozeznanie problemu, w wyniku czego nasuwa się refleksja, że rodzice zdecydowanej większości juniorów nie są informowani o różnych imprezach KPZSzach. Większość z nich nie wie nawet, że istnieje taka organizacja jak Kujawsko – Pomorski Związek Szachowy, do którego należą kluby ich dzieci. Nie znają też strony internetowej KPZSzach.

8. Przygotowania do organizacji innych mistrzostw województwa wraz z wyznaczeniem organizatorów. Omówiono najbliższe zawody rangi oficjalnych mistrzostw KPZSzach. W dniu 19 lutego 2017 roku odbędą się w szubińskim LO im. Stanisława Wyspiańskiego – Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Województwa w Szachach Błyskawicznych. Przygotowania omówił kierownik zawodów Piotr Szybowicz. Z kolei 19 marca 2017 roku po raz trzeci z rzędu, odbędą się w Sadkach Mistrzostwa Województwa Juniorów w Szachach Szybkich, a przygotowania do tych zawodów omówił Jarosław Wiśniewski. Kolejny termin to 9 kwietnia 2017 roku zostaną rozegrane Mistrzostwa Województwa Oldbojów we Włocławku (z późniejszej informacji telefonicznej, uzyskanej od Janusza Augustowskiego wynika, ,ze termin ten zostanie przesunięty na 07.05.2017 r.). Jako, że zawody te przylgnęły już do Włocławka to ich organizację i przygotowania omówił Janusz Augustowski. Andrzej Leśniak zgłosił chęć zorganizowania w dniu 29 kwietnia 2017 roku - Mistrzostw Województwa w Szachach Szybkich w Świeciu. Zarząd ustalił, że ogłoszony zostanie konkurs na organizację Drużynowych Mistrzostw Województwa Juniorów i Mistrzostw Województwa Przedszkolaków. Tylko na te turnieje nie wpłynęła do Zarządu żadna oferta. Jeżeli taka sytuacja nie ulegnie zmianie, Zarząd przeprowadzi te mistrzostwa we własnym zakresie.

9. Sprawy ewidencyjne i klasyfikacyjne, podsumowanie – propozycje na kolejny rok. Z powodu nieobecności Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Ewidencji KPZSzach Andrzeja Harasimowicza, po raz kolejny ten punkt zebrania przełożono na następny termin. Zgodnie jednak wyrażono opinie, że sprawy klasyfikacji i ewidencji powinny być załatwiane w sposób jak najbardziej szybki i dogodny dla osób, wnioskujących o nadanie kategorii szachowych, wydania licencji czy rejestracji członków klubów. Prezes Jarosław Wiśniewski odczytał maila od niemogącego z przyczyn osobistych uczestniczyć w obradach Zarządu – Andrzeja Harasimowicza, który powiadomił, że opracowuje aplikację, która w niedługim czasie znacznie ułatwi formalizowanie spraw ewidencyjnych i egzekwowanie opłat związkowych w tym zakresie.  

10. Zatwierdzenie komunikatu finansowego KPZSzach na rok 2017. Zarząd KPZSzach zatwierdził komunikat finansowy KPZSzach na rok 2017 na poziomie komunikatu z roku 2016. Uaktualniony komunikat zostanie zamieszczony na stronie KPZSzach.

11. Sytuacja finansowa KPZSzach. Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski przedstawił sytuację finansową związku. Na koncie KPZSzach na dzień 31 stycznia 2017 roku, widnieje kwota 13 263 złote i 53 grosze. Kwota ta pozwala na bieżące funkcjonowanie Związku. Janusz Augustowski zauważył, że niemal żaden z organizatorów (poza nielicznymi wyjątkami) nie przesyła sprawozdania finansowego do skarbnika. Skarbnik wnioskuje, aby wszyscy szachiści oraz rodzice juniorów, którzy dokonują wpłat na konto KPZSzach, pisali nazwę turnieju oraz imię i nazwisko zawodnika wraz z datą urodzenia, co ułatwia rozliczanie księgowe tych imprez.

12. Współpraca KPZSzach z podmiotami zewnętrznymi. Współpracę KPZSzach z podmiotami zewnętrznymi omówił Karol Jaroch oraz Jarosław Wiśniewski. Współpraca KPZSzach z podmiotami zewnętrznymi przedstawia się pozytywnie. Udaje się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na organizację różnego rodzaju zawodów szachowych. Skarbnik KPZSZach szacował, że środki uzyskiwane w poczet nagród od organów samorządowych, wojewódzkich czy prywatnych sponsorów na różnego rodzaju turnieje szachowe w województwie, może wynosić ok. 20-25 tys. zł rocznie.

13. Omówienie propozycji zmian dotyczących związkowej strony internetowej. Omówienie stanu przygotowań do zmiany strony internetowej KPZSzach. Propozycję zmian strony internetowej KPZSzach omówił Janusz Augustowski. Kamil Maciejewski dokona stosownej wizualizacji witryny, umożliwiając lepszy dostęp do kluczowych tematów. Zmiany będą wprowadzane stopniowo. Na początek dokonano modyfikacji działu rozgrywek drużynowych. Piotr Szybowicz otrzyma dostęp do witryny, gdzie będzie prowadził dział historyczny. Należy uaktualnić dział relacji z imprez, gdyż dostęp do materiałów archiwalnych jest utrudniony. Prezes Jarosław Wiśniewski dodał, że prowadził wstępne rozmowy z inną osobą, deklarującą chęć pracy nad nową odsłoną strony internetowej, jednak członkowie Zarządu postanowili poczekać z ostateczną decyzją do czasu pojawienia się wymiernych efektów pracy obecnego administratora strony.

14. Wolne wnioski.

1) Piotr Szybowicz poruszył temat sensowności opłat za przyznawanie V i IV kategorii szachowych. Część juniorów, a nawet seniorów nie dokonuje stosownych opłat, przez co wypaczają wyniki rankingowe uzyskiwane na turniejach, grając z zaniżonymi kategoriami. Prezes Jarosław Wiśniewski stwierdził, że bardzo dużą rolę mają w tym względzie sędziowie i organizatorzy, którzy mają obowiązek poinformowania uczestników (zwłaszcza nie mających przynależności klubowej) o opłatach za uzyskane kategorie szachowe. Opłaty te są symboliczne (V, IV kategoria – 10 PLN, III kategoria – 20 PLN, II kategoria – 30 PLN) i na tle innych związków wojewódzkich niemal procentowe. Natomiast sędzia danych zawodów, powinien poczuwać się do obowiązku, wydania zaświadczenia o uzyskanej kategorii oraz podaniu numeru konta KPZSzach, na które należy wpłacać opłatę klasyfikacyjną. Sędzia powinien zaznaczyć, że nie uiszczenie opłaty klasyfikacyjnej powoduje nieważność kategorii i zaniża ranking średni następnych turniejów, w których uczestniczy zawodnik, który wcześniej uzyskał kategorię. Stawki, które obowiązują w KPZSzach są na jednym z najniższych poziomów w kraju. Zdaniem Prezesa KPZSZach zjawisko to jest jednak marginalne i nie należy wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Obserwując rywalizację chociażby w turniejach juniorskich nie stwierdza się rewelacyjnych wyników uzyskiwanych przez zawodników z V czy nawet IV kategorią. Zdolna młodzież posiada co najmniej III kategorie, a najczęściej wyższe. Z kolei czołowa kadra wojewódzka się już ukształtowała. Osoby, które poważnie wiążą swoją przyszłość z szachami, najczęściej regularnie uiszczają stosowne opłaty. Osoby mniej zainteresowane swoją karierą szachową lub czasami po prostu „mniej uczciwe” – nie przywiązują do tych spraw wystarczającej uwagi, jednak na to już nikt, a tym bardziej Zarząd KPZSzach, nie ma większego wpływu. Problem też nie jest łatwy do skategoryzowania, jednak opracowywana przez Andrzeja Harasimowicza aplikacja, najprawdopodobniej pozwoli eliminować tego typu naganne zachowania.

2) Andrzej Leśniak omówił organizację kursu sędziowskiego M (młodzieżowego – od 16 lat) na III i II klasę. Bliższe informacje na ten temat zostaną podane po konsultacji z Kolegium Sędziów KPZSzach.

3) Jarosław Wiśniewski stwierdził, że nie otrzymuje maili zwrotnych od członków Zarządu. Prezes KPZSzach zobligował członków do aktywniejszej współpracy w tym zakresie.

4) Zarząd KPZSzach upoważnia Prezesa do zakupu odznak honorowych PZSzach (srebrne i brązowe). Kolejne punkty zgłosił mailowo Andrzej Harasimowicz. Wśród nich znalazły się następujące kwestie:

a) Propozycja stworzenia programu wsparcia dla organizatorów imprez szachowych w województwie, w których można uzyskać kategorie okręgowe. Wsparcie polegałoby na sfinansowaniu części nagród. Proponował, aby na ten cel przeznaczyć 3000 zł rocznie. Każdy organizator mógłby raz w roku wystąpić do KPZSzachu o wsparcie organizowanej imprezy. Maksymalna kwota wsparcia na jeden turniej (dla jednego organizatora) to 150 zł lub 200 zł, jeżeli w turnieju grają wyłącznie juniorzy. Za tę kwotę KPZSzach dokonywałby zakupu nagród rzeczowych (np. książek szachowych) lub pucharów, które byłyby przesłane bezpośrednio do organizatora turnieju (sprzedający od razu wysyłałby rzeczy na wskazany adres). Organizator turnieju musiałby umieścić informację o wsparciu KPZSzach na stronie turnieju oraz w komunikacie.Regulamin i przykładowy wniosek przygotowałby po akceptacji pomysłu przez zarząd. Wniosek został odrzucony.

Prezes Jarosław Wiśniewski oraz Skarbnik Janusz Augustowski zaznaczyli, że obecna kwota na koncie w niedalekiej przyszłości zostanie w większej części rozdysponowana, m. in. na opłaty klasyfikacyjno-rankingowe do DMR, opłacenie sędziego DMR oraz osoby wpisującej partie, zakup nagród, wynagrodzenia dla księgowej oraz administratora strony, itp. Poza tym organizatorzy zawodów szachowych powinni wykazywać się większą kreatywnością w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, czego czasami nie czynią. Oczywiście odpowiednio umotywowane wnioski w w/w sprawie, będą przez Zarząd KPZSZach akceptowane, w ramach posiadanych możliwości.

b) Temat strony internetowej, gdzie zaproponował przeznaczenie na ten cel 1500-2000 zł. Po przyznaniu środków drogą konkursu ofert wybrany zostałby wykonawca nowej strony. Konieczne byłoby również opracowanie wymagań co do nowej strony. Wniosek został odrzucony (przyczyny i argumentacja podane zostały powyżej).

c) Ewidencja – Andrzej Harasimowicz pracuje nad aplikacją internetową do załatwiania spraw rankingowo-ewidencyjnych w KPZSzach. Planuje uruchomić wersję testową na początku lub w połowie marca br. Więcej szczegółów zostanie podanych w najbliższym czasie. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

5) Karol Jaroch przedstawił skład wojewódzkiej kadry młodzików na rok 2017. Należą do niej: Szymon Podlewski, Adam Filipiak, Weronika Śliwicka, Marcelina Brelińska. Rezerwowi to: Agata Łosińska, Roksana Bromirska, Miłosz Murawski, Gracjan Bromirski, Franciszek Paprocki i Tomasz Olchowy. Karol Jaroch apeluje też do rodziców oraz opiekunów w/w osób, o potwierdzenie chęci uczestniczenia w składzie reprezentacji województwa do końca lutego 2017 roku. Dodatkowo wymagane informacje to nr licencji, data urodzenia, klub, trener klubowy lub osobisty. Integralna częścią członka kadry młodzików jest posiadanie książeczki sportowca.

15. Zakończenie zebrania. Prezes KPZSzach pożegnał zgromadzonych działaczy. Zebranie zakończono o godzinie 22.47.

 

PROTOKOLANT                                                               PREZES KPZSzach

Piotr SZYBOWICZ                                                            Jarosław WIŚNIEWSKI

 

 

 

logo

Kujawsko - Pomorski Związek Szachowy

ul. Słowackiego 118a
87-100 Toruń

REGON: 092384463
NIP: 953-23-21-732

Bank Spółdzielczy w Toruniu
95 9511 0000 2001 0004 3498 0001

Administrator Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.